top of page
Zoeken
  • Indicator - Larcier | Tips & Advies

Uw huurder maakt het bont in het appartementsgebouw

Uw huurder maakt ’s nachts lawaai en vernielt de voordeur van het appartementsgebouw. Kan de vereniging van mede-eigenaars in zo’n geval u als verhuurder hiervoor aanspreken?Uw huurder in het appartement

Hij maakt het daar blijkbaar nogal bont... U hoort dat uw huurder regelmatig overlast veroorzaakt in het gebouw. Hij maakt ’s nachts lawaai en vernielt de voordeur omdat hij zijn sleutel vergeten was.

Andere mede-eigenaars reageren. De andere bewoners komen met al die problemen bij u als verhuurder aankloppen. U moet er immers volgens hen voor zorgen dat uw huurder zich aan de regels houdt.


Staat u daar inderdaad voor in?

Spelregels doen naleven! Het is inderdaad zo dat u als mede-eigenaar er mee voor moet zorgen dat de bepalingen van de statuten, het reglement van orde en de beslissingen van de algemene vergadering nageleefd worden door alle bewoners van het gebouw, dus ook door uw huurder.


Tip. Om u in te dekken, zorgt u er het best voor dat u bij aanvang van de huur de statuten van het gebouw, het reglement van orde en alle relevante beslissingen van de algemene vergadering aan uw huurder bezorgt. Laat uw huurder voor ontvangst van deze documenten tekenen, zodat u nadien kunt aantonen dat uw huurder de afspraken kende. Daarmee kunt u zich als verhuurder al voor een groot stuk uit de wind zetten...


Moet u die schade betalen? Het is niet omdat uw huurder schade aanricht aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, dat de vereniging van mede-eigenaars (VME) bij u als verhuurder kan aankloppen om die schade te vergoeden. Dat kan enkel indien u mee die schade veroorzaakte door uw huurder onvoldoende in te lichten. Vergat u bv. te melden dat hij voor de verhuis de lift niet mag gebruiken, dan staat u mee in voor de schade aan de lift.


Tip. Stuurt men de rekening aan u, dan laat u het best zo snel mogelijk weten dat u deze schade niet veroorzaakt heeft. Kan de VME bewijzen dat uw huurder de schade veroorzaakt heeft, dan kan ze rechtstreeks aan hem de betaling vragen.


Tijd om in actie te schieten? Best wel, u steekt als verhuurder beter uw kop niet in het zand als er klachten komen. Het komt er in de eerste plaats op aan om – het best aangetekend – uw huurder erop te wijzen dat u verschillende klachten kreeg wegens overlast en dat u zal optreden indien de overlast zich blijft voordoen.


Tip. Bezorg een kopie van deze brief aan de VME zodat zij weten dat u niet stilzit en wel degelijk uw huurder tot de orde wijst.


Verplicht om hem eruit te zetten? Dat hangt ervan af. Soms bevat het reglement van mede-eigendom hierover bepalingen. Meestal bevat het reglement van mede-eigendom helemaal geen voorschriften en kan de syndicus u als verhuurder aanspreken en u vragen om de huurder eruit te zetten. Uiteraard kunt u ook zelf het initiatief nemen om wegens overlast of zgn. kwaadwillige handelingen de verbreking van de huur aan de rechter te vragen.


Tip. Zo’n ontbinding enkel omwille van ‘burenhinder’ bekomen is niet zo evident. Vraag eventueel aan andere bewoners en/of de syndicus om u hiervoor het nodige bewijsmateriaal, bv. pv’s, getuigenissen, enz. te bezorgen. Zonder duidelijk bewijs heeft zo’n procedure immers geen kans op slagen...


Dek u in door bij aanvang van de huur uw huurder alle spelregels in het gebouw mee te delen en dit voor ontvangst te laten tekenen. Zo bent u er zeker van dat eventuele schade niet op u verhaald kan worden. Het is wel aan u om uw huurder tot de orde te roepen en in erge gevallen te trachten om de huur te ontbinden.

MEDE-EIGENDOM - HUURDER - 09.10.2013 / Indicator - Larcier

160 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page