top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverIlse De Roock

Rookmelderverplichting in gemeenschappelijke ruimtes in werking vanaf 18/02/2023

De rookmelderverplichting in gemeenschappelijke ruimtes is sinds afgelopen zaterdag uitgebreid. Voorheen moesten rookmelders enkel geplaatst worden in zolders of kelders waarin zich een technische installatie bevindt. De beperking tot kelders en zolders is nu geschrapt. Voortaan moet elke gemeenschappelijke ruimte met een technische installatie dus over een rookmelder beschikken, waar die zich ook bevindt in het gebouw.

Op 14 oktober 2022 keurde de Vlaamse Regering een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) goed dat de rookmelderverplichting wijzigt. Het BVR werd op 8 februari 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad afgelopen zaterdag (18/02/2023) in werking.Vanaf 18 februari is een rookmelder ook verplicht in elke ruimte voor gedeeld gebruik waarin zich een technische installatie bevindt. Tot nu was dat alleen het geval als die technische installatie in de kelder of op de zolder hing. Zo wordt vanaf nu een rookmelder ook verplicht in bijvoorbeeld de inkomhal wanneer daar de zekeringkasten hangen, terwijl dat vroeger enkel verplicht was als diezelfde installatie in de kelder of op de zolder hing.


Definitie technische installaties

Technische installaties zijn:

  • installaties met elektrische voeding die vast verbonden zijn met het gebouw of

  • installaties die warmte produceren die vast verbonden zijn met het gebouw

Een technische installatie is vast verbonden aan het gebouw en heeft een elektrische voeding of produceert warmte. Voorbeelden zijn: zekeringkasten, boilers, verwarmingsketels, airco’s, … Stopcontacten, lichtknoppen en watermeters zijn sowieso geen technische installaties.


In de toelichting bij de wijziging lezen we dat er wellicht nog een Ministerieel Besluit zal komen. Daarin kan de administratie nader verduidelijken welke installaties door hun aard een groter risico inhouden op een defect dat brand kan veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zekeringkasten, omvormers fotovoltaïsche systemen, thuisbatterijen, laadpunten, warmtepompen, …


Definitie gemeenschappelijke ruimtes

Onder ruimtes voor gedeeld gebruik vallen alle ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden of waarvan logischerwijze verondersteld wordt dat dit mogelijk zou moeten zijn. Dit kunnen ook aparte lokalen zijn.


Voor specifieke afgesloten technische ruimtes met installaties die niet noodzakelijk toegankelijk (gedeeld) moeten zijn voor de bewoners, geldt de verplichting niet. Denk maar aan bijvoorbeeld liftmachinekamers. Vaak zijn deze al apart beveiligd en enkel toegankelijk voor de medewerkers van de liftfirma.


De gemeenschappelijke gangen in meergezinswoningen worden beschouwd als ruimtes voor gedeeld gebruik. Een kelderruimte met meerdere individuele kelders wordt als één kelderruimte beschouwd.


Het spreekt voor zich dat men niet aan de verplichting kan ontkomen door alle technische lokalen af te sluiten. De installaties die bereikbaar moeten zijn voor de bewoners, moeten dat ook effectief zijn. Zo niet wordt de niet-bereikbaarheid van bepaalde installaties. gequoteerd op het technisch verslag.


Tot slot

De rookmelderverplichtingen gelden niet indien het gebouw beschikt over een automatische branddetectie-installatie met centrale.


Meer informatie vind je op

https://www.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/rookmelders

Concrete toelichting is ook terug te vinden in het Technisch Handboek Woningkwaliteit.


De rookmelderverplichting maakt deel uit van de minimale woningkwaliteitsnormering. De sancties die eraan verbonden zijn, is de ongeschiktheid van de appartementen in het gebouw. Een inbreuk op de rookmeldersverplichting is immers een gebrek categorie II.

54 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page